ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผู้สนใจอบรมการพัฒนาเกมส์เบื้องต้น จำนวนจำกัด เพียง 20 ที่นั่ง เท่านั้น

หลักสูตรมัลติมีเดียและเทคโนโลยี สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกมเบื้องต้น สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐาน โดยใช้โปรแกรม Unity3D ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถพัฒนาเกมได้ตั้งแต่เกมพื้นฐานไปจนถึงเกมขั้นสูง อีกทั้งยังสามารถนำออกเผยแพร่ได้หลายแพลตฟอร์ม เช่น Android iOS และ PC เป็นต้น โดยจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิชาการ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ค่าลงทะเบียน สำหรับ :
1. นักเรียนมัธยมปลาย นักศึกษาระดับอุดมศึกษาคนละ 700 บาท
2. บุคคลทั่วไป คนละ 1,500 บาท

** รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 นี้**

สนใจสมัครอบรม หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
1. คุณผกายวรรณ (ฝน) โทรศัพท์ 075-673510
2. คุณปรียารัตน์ (แอน) โทรศัพท์ 075-673532
ฝ่ายวิสาหกิจบริการ ศูนย์บริการวิชาการ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/

TOP