รับสมัครผู้สนใจอบรมการพัฒนาเกมส์เบื้องต้น จำนวนจำกัด เพียง 20 ที่นั่ง เท่านั้น