มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ออกแบบชีวิตเป็นมิตรกับความตาย” เพื่อค้นพบสิ่งสำคัญที่เราควรทำก่อนตาย ให้ชีวิตอยู่อย่างมีความหมายและจากไปด้วยรอยยิ้ม ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์