ข่าวสมัครงาน

เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2558 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จำนวน 2 อัตรา และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 นั้น

มหาวิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

TOP