ข่าวการศึกษา

Invitation to participate in the 3rd ASEAN Future Leaders Summit (AFLES) 2015


ส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอประชาสัมพันธ์โครงการ ASEAN Future Leaders Summit (AFLES) 2015 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็น้วลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558 ณ ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ Muhammad Imran Sarwar, (President, Postgraduate Student Association USM) หรือที่ E-mail: afles2015@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2558

ค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาที่สังกัดมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน คนละ USD150 นอกกลุ่มมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน คนละ USD250

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ http://tinyurl.com/AFLES-2015 เว็ปไซด์: https://www.facebook.com/official.afles

Universiti Sains Malaysia (USM) in collaboration with AKEPT, Universiti Teknologi MARA (UiTM) and Prince of Songkla University Thailand (PSU) is proudly organizing 3rd ASEAN Future Leaders Summit (AFLES) 2015.

AFLES is a 10-day prestigious program that aims to uplift the awareness of ASEAN students in relation to ASEAN community strengths and challenges and serves as a tool for connecting future leaders across the ASEAN region.

We invite students from ASEAN and Non university to participate in this ASEAN event. The dead line for registration is 1st June 2015.

Onine Registration...............> http://tinyurl.com/AFLES-2015
Visit our Website..................>https://www.facebook.com/official.afles

For Question, please contact the following person
Muhammad Imran Sarwar, (President, Postgraduate Student Association USM) E-mail: afles2015@gmail.com

Mrs. Jiraporn Kansuwan, International Relations Office
E-mail: cjirapor@wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/official.afles

TOP