ข่าวการศึกษา

อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประเทศไทยให้เกียรติมามอบทรัพยากรสื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดียชุด “American Bookshelf”

ขอเชิญร่วมพิธีรับมอบทรัพยากรสื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดียชุด “American Bookshelf” จาก Mr. W. Patrick Murphy อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประเทศไทย พร้อมด้วย นางสุเพียงพิชญ์ พรฤกษ์งาม ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูล และคณะ ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 1 และในโอกาสดังกล่าวอุปทูตรักษาการฯ และคณะจะเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับ ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรมสถานทูตสหรัฐฯ และมีกิจกรรมต่างๆ ตามกำหนดการดังนี้

กำหนดการ
09.30 น. จัดแสดงทรัพยากรสื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดียชุด "American Bookshelf"
09.55 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกล่าวให้การต้อนรับ Mr. W. Patrick Murphy และคณะ
10.00 น. ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าภาพ
10.05 น. Mr. W Patrick Murphy กล่าวยินดี
10.10 น. ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย มอบของที่ระลึกให้ท่านอุปทูต
ท่านอุปทูตมอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหาร
10.15 น. พิธีกร (อ.พิชญ์สินี เควด) เรียนเชิญท่านอุปทูตตัดริบบิ้นเพื่อส่งมอบ
"American Bookshelf"
10.20 น. ท่านอุปทูตพูดคุยกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กิจกรรมสนทนาสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้กับนักศึกษา

TOP