แจ้งกำหนดการหลักสูตร “ธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาคณะ” ระดับภูมิภาค