ก้าวสู่ปีที่6 แห่งการจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ บนเส้นทางแห่งความสำเร็จ 5 ปีซ้อนในเวทีระดับประเทศ