ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 2

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 2

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 2 สำหรับข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการ, ระดับชำนาญพิเศษ, ระดับชำนาญงาน, ระดับอาวุโส, ข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไป ข้าราชการท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ การอบรมดังกล่าวสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 3 กรกฎาคม 2558 รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ท่านเท่านั้น

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว โทรศัพท์ 0 7567 3532
2. คุณผกายวรรณ ธนะธรรมจารีย์ โทรศัพท์ 0 7567 3510

ใบสมัครโครงการ ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 2
กำหนดการโครงการ ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 2
รายละเอียดโครงการผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 2  


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th
TOP