ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน เสวนา 4 สภา "มหาวิทยาลัยไทย : สู่อนาคตที่ท้าทาย"

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน เสวนา 4 สภา "มหาวิทยาลัยไทย : สู่อนาคตที่ท้าทาย" ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 - 13.45 น. ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9 อสมท. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมสนทนาในรายการ

TOP