ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ยินดีต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการเตรียมนักบริหาร โดยการนำคณะผู้บริหารและคณะกรรมการโครงการ จำนวน ๕๐ คน เดินทางมาศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในภาพรวม โดยเน้นด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล และด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.โดยจัดการต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP