ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

บุคลากรและนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 36 คน ศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษาและหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร

TOP