ข่าวเด่น

เชิญรับฟังเทปเสียง ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เปิดเผยความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน : ที่นี่เมืองนคร

เชิญรับฟังเทปเสียง ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ และแถลงการณ์สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากการประชุม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 ในรายการวิทยุ อสมท. เพื่อชุมชน : ที่นี่เมืองนคร ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558


TOP