รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ฯเยี่ยมชมม.วลัยลักษณ์ พร้อมเปิดศูนย์ WU INNOVATION GALLERY