ข่าวสมัครงาน

เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานโครงการศูนย์ พสวท.) ในการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2558 โดยได้จัดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 และกำหนดประกาศผลสอบในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 นั้น

มหาวิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดประกาศผลสอบเป็นวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

TOP