ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญชมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนช้าง-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ (ภาคใต้)

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ ร่วมกับชมรมเทนนิสมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และชมรมผู้ปกครองนักเทนนิสจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนช้าง-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ (ภาคใต้) ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจะมีนักกีฬาเทนนิสเยาวชนจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขัน (ชาย/หญิง รุ่นอายุ ๘ ปี ๑๐ ปี ๑๒ ปี ๑๔ ปี ๑๖ ปี และ ๑๘ ปี )

จึงขอเชิญนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมชมการแข่งขันได้ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

TOP