ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ยืนยันเร่งเดินหน้าศูนย์การแพทย์ กับทีมข่าว 3 มิติ