เสวนา "วิสาขบูชาที่นครศรีธรรมราชเทอดพระบรมนาถแห่งพุทธ" ๖ มิ.ย.๒๕๕๘