ข่าวทั่วไป

เสวนา "วิสาขบูชาที่นครศรีธรรมราชเทอดพระบรมนาถแห่งพุทธ" ๖ มิ.ย.๒๕๕๘

จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักพระพุทธศาสนา และอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดเสวนาเทอดพระคุณพระพุทธเจ้า สมณโคตม ในวันเสาร์ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น .ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ โรงละคร อบจ.(สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช) วิทยากร ได้แก่ พระมหาธรรมาภิรัตน์ (ผศ.ดร) ผศ.ฉัตรชัย ศุกรกาญจน์ นายวันชัย สอนศิริ และ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมช่าติ ดำเนินการเสวนา

จึงขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรมพระพุทธศาสนาครั้งนี้ ขอให้การปฏิบัติธรรมจงส่งผลให้ท่านและครอบครัวมีความสุขตลอดไปโดยทั่วกัน

TOP