ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ติดตั้งระบบประมวลผลสภาพอากาศให้ทหารอากาศ

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้รับเชิญจากศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศให้จัดทำระบบประมวลผลสภาพอากาศแบบ realtime online เพื่อตรวจเช็คความเร็วลม และทิศทางลม ระบบประมวลผลแบบ realtime online แสดงข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ทิศทางและความเร็วลม และปริมาณน้ำฝนแบบต่อเนื่องผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

ขณะนี้ดำเนินการติดตั้งแล้วจำนวน 4 แห่ง ผลการติดตั้งประสบความสำเร็จและใช้ตรวจสอบสภาพอากาศได้จริง ทางทหารอากาศคิดว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์มาก ดังนั้นปีนี้ทางทหารอากาศจึงขอให้ดำเนินการติดตั้งระบบประมวลผลสภาพอากาศเพิ่มอีก 2 แห่งคือ กองบิน 21 อุบลราชธานี และกองบิน 1 นครราชสีมา

TOP