ข่าวเด่น

มวล. ต้อนรับ พลเอกประสูตร รัศมีแพทย์ และคณะพลตรีศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ พลเอกประสูตร รัศมีแพทย์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน และกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เรียนเชิญ พลเอกประสูตร รัศมีแพทย์ และคณะ มาเยี่ยมชมและดูพื้นที่การก่อสร้างโครงการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งในการนี้ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบหมายให้ พลตรีศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับ รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ซึ่งดำเนินการตาม Roadmap ที่วางไว้ ขณะนี้กำลังประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งนำชมมหาวิทยาลัย และพื้นที่ก่อสร้างศูนย์การแพทย์

โอกาสนี้ พลเอกประสูตร รัศมีแพทย์ ได้กล่าวชื่นชมในศักยภาพของมหาวิทยาลัย และพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดศูนย์การแพทย์โดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสด้านการดูแลสุขภาพและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม

ประมวลภาพ

TOP