ข่าวการศึกษา

ต้อนรับ สจล.วิทยาเขตชุมพรฯ ดูงานการพัฒนานักศึกษา

 

องค์การ บริหาร องค์การนักศึกษา สภานักศึกษาและส่วนกิจการนักศึกษาร่วมต้อนรับคณะผู้นำนักศึกษาและบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชม ดูงานด้านการพัฒนานักศึกษาและหอพักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อเร็วๆนี้

ประมวลภาพ


TOP