ประกาศรับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา