ข่าวเด่น

เชิญชมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "ลูกหลานเรียน ม.วลัยลักษณ์ มีอนาคตไกล ศักยภาพสูง"ส่วนประชาสัมพันธ์เชิญชมเทปรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน"ลูกหลานเรียน ม.วลัยลักษณ์ มีอนาคตไกล ศักยภาพสูง" ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00-13.45 น. ช่อง 9 อสมท. โดยมี ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ร่วมรายการ

TOP