เชิญชมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "ลูกหลานเรียน ม.วลัยลักษณ์ มีอนาคตไกล ศักยภาพสูง"