ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ชวนเชิญเพื่อนพี่น้องวลัยลักษณ์ร่วมสร้างซ่อมฝายต้นน้ำลำธาร ณ ชุมชนมุสลิมบ้านเขาวัง วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน นี้

โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ กลุ่มอนุรักษ์บ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนเพื่อนพี่น้องวลัยลักษณ์ ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เดินทางไปร่วมกิจกรรมซ่อมแซมและสร้างฝายต้นน้ำลำธารเพิ่มเติมในพื้นที่ชุมชนบ้านเขาวังก่อนฤดูฝนจะมาเยือน เพื่อเป็นฝายชะลอการไหลของน้ำในฤดูฝนและช่วยดักตะกอนดินก้อนหิน เป็นแหล่งน้ำใช้ระบบประปาภูเขาชุมชน และเป็นแหล่งเล่นน้ำสำหรับเด็กๆ ในชุมชน ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 นี้

ท่านที่สนใจติดต่อแจ้งเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อจัดรถรับส่งและอาหารเที่ยง ได้ที่ ภานุวัฒน์ บุญเรืองขาว (บอย) โทร 3558, 081-4168596 และ รัชฎา คชแสงสันต์ (อ้อม) โทร.3559, 089-4741362 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน นี้ โดยจะมีรถกะบะของมหาวิทยาลัยออกเดินทางจาก อาคารวิจัย เวลา 07.00 น.

ร่างกำหนดการ

07.00 น. ออกเดินทางจากอาคารวิจัย
แวะรับประทานอาหารเช้า ณ สี่แยกหน้าทับ
09.00 น. เดินทางถึงชุมชนบ้านเขาวัง
แนะนำชุมชนบ้านเขาวัง
ร่วมซ๋อมและสร้างฝายต้นน้ำลำธารกับพี่น้องเขาวังและเด็กๆ
12.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยง พักเหนื่อย
13.30 น. ร่วมซ่อมและสร้างฝายต้นน้ำลำธารที่เหลือ
เยี่ยมชมธรรมชาติ จุดชมวิว และวิถีชีวิตชาวเขาวัง
เลือกซื้อของฝากจากชุมชน (ผักพื้นบ้านและเครื่องเงินกลุ่มเครืองเงิน
บ้านเขาวังซึ่งส่งจำหน่าย ณ ร้านภูฟ้า)

หมายเหตุ : ชุมชนบ้านเขาวังเป็นชุมชนมุสลิม


TOP