ชวนเชิญเพื่อนพี่น้องวลัยลักษณ์ร่วมสร้างซ่อมฝายต้นน้ำลำธาร ณ ชุมชนมุสลิมบ้านเขาวัง วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน นี้