ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับคณะกรรมการระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ