ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับคณะกรรมการระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ในฐานะเจ้าภาพ) ยินดีต้อนรับคณะกรรมการระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จำนวน 14 มหาวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2558 ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หลังจากนั้น ช่วงบ่ายจะเดินทางไปศึกษาดูงานพระตำหนักประทับแรม ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

TOP