ม.วลัยลักษณ์แถลงจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2558 “ชูแนวคิดเกษตรรักษ์โลก”