ร่วมกดLike ส่งแรงเชียร์ทีม Knack ทีมนักศึกษาจาก ม.วลัยลักษณ์ บนเวทีการประกวด GreenRangers