ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการร่วมกับห้างสรรพสินค้าจังซีลอน จ. ภูเก็ตจัดนิทรรศการการฟื้นฟูสายน้ำและปะการัง