ขอเชิญผู้สนใจอบรมหลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นถ่ายภาพ 20-21 มิถุนายน 2558