ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจอบรมหลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นถ่ายภาพ 20-21 มิถุนายน 2558

ฝ่ายการเรียนรู้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดบริการวิชาการแก่ชาวประชาคมวลัยลักษณ์และผู้สนใจทั่วไป ฟรี...อบรมหลักสูตรพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มต้นถ่ายภาพ Basic Photo & Photoshop for Digital Lab ในวันเสาร์ที่ 20- วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558

ลงทะเบียนออนไลน์ ภายวันที่ 19 ม.ย. 2558

https://docs.google.com/forms/d/1eSrJtiqSYQic9a2Em1sMKc6t0ACUBW5eln6f0JV0Ihs/viewform

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนาวิน เนาวพงศ์ โทรภายใน 3309

อบรมหลักสูตรพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มต้นถ่ายภาพ
Basic Photo & Photoshop for Digital Lab
20-21 มิถุนายน 2558

20 มิถุนายน 2558
09.00 น. ลงทะเบียนเข้าอบรม ณ ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1
09.30 น. เปิดการอบรม โดย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
09.45 - 11.30 น. ภาคทฤษฎี Basic Photo
- ทำความรู้จักกล้อง
- อุปกรณ์เสริม
- เรียนรู้การใช้กล้อง
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.30 น. ภาคทฤษฎี Basic Photo
- Basic Composition การสร้างสรรค์ภาพถ่าย
16.00-18.30 ภาคปฏิบัติ วิร์คช๊อปนอกสถานที่
   
21 มิถุนายน 2558
05.30-07.30 น. ภาคปฏิบัติ เวิร์คช๊อปนอกสถานที่
09.00 น. ภาคทฤษฎี Photoshop for Digital Lab
- อุปกรณ์การจัดเก็บไฟล์
- ระบบการจัดเก็บไฟล์
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ภาคทฤษฎี Photoshop for Digital Lab
- Basic Photoshop
- Comment ภาพโดยพี่เลี้ยง
16.00 น. ปิดการอบรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://docs.google.com/forms/d/1eSrJtiqSYQic9a2Em1sMKc6t0ACUBW5eln6f0JV0Ihs/view

TOP