ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับการชำระเงินค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7 ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2558

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7 ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะหน่วยงานผู้จัด ขอเรียนแจ้งสำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความงานประชุมวิชาการให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 นี้

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่ คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว โทร. 0-7567-3566, 0-7567-3567

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wuresearch.wu.ac.th

TOP