เชิญร่วมฟังและแลกเปลี่ยนเรื่อง "อาสา: เดินเปลี่ยนโลก"