ประชาคมวลัยลักษณ์และภาคประชาชนร่วมแสดงพลังรักวลัยลักษณ์