พิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บิน ประเทศจีน