ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

พิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บิน ประเทศจีนดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บิน (Harbin Engineering University) ประเทศจีน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ Harbin Engineering University โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจิตรา เพ็ชรกิจ คณบดีและรองคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร พร้อมด้วยท่านฑูตและคณะจากสถานฑูตไทยในกรุงปักกิ่งร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทั้งด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ วิชาชีพและเสริมประสบการณ์ต่างประเทศให้กับทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ของสำนักวิชาผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ กับ Harbin Engineering University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่อยู่ในโครงการ 211 ของประเทศจีน

ทั้งนี้ สำนักวิชาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มีแผนที่จะส่งนักศึกษาของสำนักวิชาไปยังมหาวิทยาลัยฮาร์บินตามข้อตกลงโดยเร็วต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://engineer.wu.ac.th/index.php/news/sernews/136-harbin-engineering-universit

TOP