ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2558

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2558 “เกษตรรักษ์โลก: เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อความยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ บริเวณนิทรรศการทางการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน

งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2558 “เกษตรรักษ์โลก: เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อความยั่งยืน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2558 ประกอบด้วยนิทรรศการปาล์มน้ำมันครบวงจร ซึ่งเป็นการแสดงนิทรรศการตั้งแต่พันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน การจัดการปุ๋ยและน้ำในสวนปาล์มน้ำมัน การเลี้ยงสัตว์ในสวนปาล์มน้ำมัน ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์ม การใช้ประโยชน์เศษเหลือจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม และนิทรรศการกุ้งครบวงจร มีการแสดงสายพันธุ์กุ้ง การเพาะพันธุ์ ระบบการเลี้ยง และผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยด้านกุ้ง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การแสดงผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยและหน่วยวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดนครศรีธรรมราช และนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยปราชญ์สงวน มงคลศรีพันเลิศ

นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการขี้ม้า นั่งรถม้าในหมู่บ้านคาวบอย การโชว์นกสวยงาม การโชว์นกเหยี่ยว การแสดงสุนัขสวยงาม การแสดงพันธุ์โคเนื้อ แพะเนื้อ การป้อนหญ้า ป้อนนมให้แพะ การผสมเทียมโคกระบือ การบริการผ่าตัดทำหมัน-สุนัขแมวให้ฟรี การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การประกวดไก่แจ้สวยงาม การแข่งขันกรีดยางพลบค่ำ การอบรมการกรีดยางอย่างถูกวิธี เทคนิคการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด สบู่โยเกิร์ตนมแพะ เต้าฮวยนมแพะ เยลลี่ส้มโอ ข้าวกล้องเคลือบสารสกัดจากฟักข้าว การผลิตไก่สวรรค์ ลูกชิ้นปลา และเต้าหู้ปลา เป็นต้น

มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า รวมกว่า 400 ร้านค้า อาทิ ร้านพันธุ์ไม้ยืนต้น ผลไม้ ไม้สวยงาม พันธุ์สัตว์สวยงาม อุปกรณ์ด้านการเกษตร เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร การออกร้านของนักศึกษา ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน สินค้าโอท็อป (OTOP) ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ พร้อมชมการแสดงจากนักร้องชื่อดัง ได้แก่ กล้วย อาร์สยาม ปราง & ต้าร์ เดอะวอยซ์ อิงกฤษ เดอะวอยซ์ วงโสด วงพัทลุง วงขุนทะเล ยายแหววตีสิบ อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://agri.wu.ac.th/agri/index.php/web/agrith/detail/10350

TOP