ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมฟังคุณจรูญ ทศกูล (เฒ่าจูญภูผาเพชร) ผู้ท่องไพรเทือกบรรทัด

โครงการเปิดโลก เปิดความคิด กับการใช้ชีวิตในประชาคมอาเซียน รายวิชา ชีวิตประจำวันกับหลักการอยู่ร่วมกันในสังคม(SOC-110) สาขาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังคุณจรูญ ทศกูล (เฒ่าจูญภูผาเพชร) ผู้ท่องไพรเทือกบรรทัด เพื่อนมานิซาไก วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 301

TOP