ขอเชิญร่วมฟังคุณจรูญ ทศกูล (เฒ่าจูญภูผาเพชร) ผู้ท่องไพรเทือกบรรทัด