ข่าวทั่วไป

ปิดให้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นเวลา 1 วัน

ด้วยในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะใช้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นสถานที่เปิดงานและจัดแสดงนิทรรศการจิตรกรรมศิลปินสี่แผ่นดิน แนบ ทิชินพงศ์ ซึ่งมีกำหนดการเปิดงานในวันดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการเปิดงานนิทรรศการ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปิดการให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นเวลา 1 วัน และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามได้ที่ โทร. 3360, 3344

TOP