ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและสาธิต “การทำเจลลี่และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพลดไขมันและน้ำหนัก”