ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและสาธิต “การทำเจลลี่และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพลดไขมันและน้ำหนัก”

หน่วยวิจัยชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและสาธิต “การทำเจลลี่เพื่อสุขภาพลดไขมันและน้ำหนัก” ในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2558 นี้ เวลา 13.00 - 20.00 น. ณ บูธนิทรรศการและแสดงผลงานของหน่วยวิจัยชีวเวชศาสตร์

TOP