ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โถงล่าง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP