ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี