ข่าวเด่น

องคมนตรี เปิดนิทรรศการผลงานจิตรกรรมศิลปินสี่แผ่นดิน ที่ม.วลัยลักษณ์


เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 16.00 น. ที่อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดงานนิทรรศการผลงานจิตรกรรมศิลปินสี่แผ่นดิน แนบ ทิชินพงศ์ โดยมี อาจารย์แนบ ทิชินพงศ์ ได้ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ โดยมี ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายพินิจ บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.อ.ภาสกร ทวีตา รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 ตลอดจนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่นักศึกษาและประชาชนให้การต้อนรับ

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานนิทรรศการผลงานจิตรกรรมศิลปินสี่แผ่นดิน แนบ ทิชินพงศ์ ว่า จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางสังคมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับชุมชน ผ่านกิจกรรมเชิงสุนทรียศาสตร์ เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อผลิตแพทย์ และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยนอกจากการจัดแสดงผลงานจิตรกรรมของอาจารย์แนบ ทิชินพงศ์ ศิลปินสี่แผ่นดินแล้ว ทางมหาวิทยาลัยฯ ยังได้จัดแสดงนิทรรศการย่อยศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้นักศึกษา ประชาชนในชุมชนและสังคมทราบ และมีความเชื่อมั่นนโยบายที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัย ที่จะเดินหน้าโครงการศูนย์การแพทย์ให้เป็นแหล่งผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสามารถเปิดให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ อาจารย์แนบ ทิชินพงศ์ ศิลปินสี่แผ่นดิน ได้กล่าวถึงเจตนารมณ์ที่ต้องการทำนุบำรุงงานศิลปะ โดยการเผยแพร่ผลงานจิตรกรรมภาพเขียนของท่าน ให้นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจงานจิตรกรรมได้ศึกษา และได้ซาบซึ้งกับศิลปะอันเป็นสิ่งจรรโลงจิตใจของมนุษย์ผ่านการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ซึ่งท่านประสงค์ที่จะมอบผลงานจิตรกรรมส่วนหนึ่งให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์ในการระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนการจัดการศึกษาและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นับเป็นเจตจำนงที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์สาธารณะที่ควรได้รับการชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนรุ่นหลัง ๆ ต่อจากนั้นได้แสดงการวาดภาพดอกไม้ สีช็อค ประกอบเพลงบรรเลง และมอบภาพ จำนวน 6 ภาพ เป็นภาพสีน้ำมัน 5 ภาพ และสีพาสเทล 1 ภาพ และมีศิลปินเอกของสามสถาบันในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือรองศาสตราจารย์ปริทรรศ หุตางกูล อาจารย์ไชยยันต์ จงจงประเสริฐ และอาจารย์โชติ แก้วละเอียด ร่วมมอบผลงานจิตรกรรมอีกจำนวน 3 ภาพ รวมเป็น 9 ภาพ ให้มหาวิทยาลัยนำไปสมทบทุน ในช่วงค่ำมีงานเลี้ยงรับรองและประธานฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่ศิลปิน ผู้มีอุปการคุณที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อผลิตแพทย์ และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพจิตรกรรม ภาพวาดสีน้ำ สีน้ำมัน สีพาสเทล อาทิ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาถและพระสาทิสลักษณ์พระราชวงศ์ ภาพประวัติศาสตร์ชาติไทย ภาพพุทธประวัติ วรรณคดี และภาพสถานที่สำคัญ และภาพทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม จัดแสดงภายในงาน จำนวน 160 ภาพ โดยเปิดให้ประชาชนร่วมชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับ แนบ ทิชินพงศ์ ศิลปินสี่แผ่นดิน เป็นศิลปินผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมภาคใต้ สาขาศิลปะ จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดเมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2464 ที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ปัจจุบันอายุ 94 ปี ได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยถึงสี่พระองค์ นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช

 

ประมวลภาพ 1

ประมวลภาพ 2


ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดย ส่วนประชาสัมพันธ์และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา


TOP