ข่าวทั่วไป

ประกาศปิดให้บริการระบบสารสนเทศและ Internet เนื่องจากระบบเครื่องปรับอากาศเสีย

เนื่องจากระบบเครื่องปรับอากาศภายในห้องคอมพิวเตอร์หลัก อาคารคอมพิวเตอร์เสีย ส่งผลให้อุณหภูมิในห้องสูงกว่าปกติ ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จำเป็นต้องปิดระบบให้บริการทุกอย่าง ได้แก่ ระบบบริการสารสนเทศและ Internet เป็นชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป เพื่อรักษาอุปกรณ์ไม่ให้เกิดความเสียหาย จนกว่าผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ ระบบจึงสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ ซึ่งขณะนี้ได้ประสานไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าแก้ปัญหาเป็นกรณีเร่งด่วนแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้

TOP