ข่าวทั่วไป

ประกาศรับสมัครสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ รับสมัครสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ขึ้น รายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ 4/58 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 12.30-16.00 น.
หมดเขตรับสมัครและชำระเงิน วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558

ครั้งที่ 1/59 วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.30-16.00 น.
หมดเขตรับสมัครและชำระเงิน วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558

ครั้งที่ 2/59 วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.30-16.00 น.
หมดเขตรับสมัครและชำระเงิน วันพุธที่ 13 มกราคม 2559

ครั้งที่ 3/59 วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 เวลา 12.30-16.00 น.
หมดเขตรับสมัครและชำระเงิน วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559

ครั้งที่ 4/59 วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 12.30-16.00 น.
หมดเขตรับสมัครและชำระเงิน วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559

ผู้ที่สนใจสามารถเขียนใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.facebook.com/WMS.BTEDC ทั้งนี้ หากผู้สมัครสอบไม่ครบตามจำนวนขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสอบ และหากผู้สมัครสอบครบตามจำนวนก่อนวันปิดรับสมัครขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนวันที่ได้แจ้งไว้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธัญกมล คงแก้ว (นักวิชาการ) โทร. 075-672227


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/WMS.BTEDC

TOP