ข่าวสุขภาพและกีฬา

ทีมรุ่นเก๋า "แอร์เอเชีย A" คว้าชัยชนะไปครองใน เซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น ประจำปี 2558


 

ตามที่ชมรมเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดการแข่งขัน "เซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น ประจำปี 2558" ขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 5 โดยมีทีมให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำนวน 20 ทีม จากอำเภอต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น อ.เมือง อ.ปากพนัง อ.พรหมคีรี อ.ลานสกา อ.สิชล อ.ท่าศาลา อ.นบพิตำ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี รวมทั้งทีมจากบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การแข่งขันในรอบแรกแบ่งเป็น 4 สาย สายละ 4-5 ทีม แข่งแบบพบกันหมดในสาย เพื่อหาทีมที่คะแนนดีลำดับที่หนึ่งและสองของสาย เพื่อเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป สรุปผลการแข่งขันมีดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ทีม "แอร์เอเชีย A" ( จาก อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช)
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ทีม "สนามกีฬา A" (จาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ทีม "แอร์เอเชีย B " (จาก อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช)
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 500 บาท ได้แก่ ทีม "สนามกีฬา B " (จาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)

ทั้งนี้ ชมรมเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้แก่ สโมสรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ในนามของชมรมเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่รับผิดชอบดูแลด้านการดำเนินงานจัดการแข่งขันต้องขอขอบคุณนักกีฬาเซปักตะกร้อและผู้ติดตามทุกท่าน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งทำให้การแข่งขันครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายไปได้ด้วยดี และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการดำเนินงานครั้งต่อไป

ประมวลภาพ


TOP