ข่าวสมัครงาน

เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/2558 สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ในตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และนักวิชาการ หลักสูตรภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 17-25 มิถุนายน 2558 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นั้น

เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครจำนวนมาก มหาวิทยาลัยจึงขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 โดยประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนี้

TOP