นักวิชาการ นักวิจัยจากทั่วประเทศ ร่วมเสนอบทความในงาน “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7