ข่าวเด่น

ผลการประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมระบบสาธารณูปการ โดยวิธี e-Auction

วันนี้ 3 ก.ค. 58 เวลา 11.30 น.ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ อาคาร SM Tower รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมระบบสาธารณูปการ เปิดเผยว่า บริษัทที่ชนะการประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมระบบสาธารณูปการ คือ บริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดอยู่ที่ 2,128 ล้านบาทถ้วน ลดจากราคากลาง (2,133,197,000 บาท) จำนวน 5,197,000 บาท

การประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมระบบสาธารณูปการ โดยวิธี e-Auction ในครั้งนี้มีบริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

TOP