กราบนิมนต์และเรียนเชิญ พุทธบริษัททั้ง 4 ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมงานเสวนาเรื่อง "บทบาทของพุทธบริษัท ๔ ในสังคมไทยปัจจุบัน"