รศ. ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี บรรยายพิเศษเรื่อง เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อการศึกษา LekOboT