ข่าวทั่วไป

ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบสังคมรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อเร็วๆ นี้ นายรังสรรค์ รัตนสิงห์ นายอำเภอท่าศาลา เป็นประธานที่ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบสังคมรายรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย กัลยาณนปพน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ต.อ.สำเริง ชูกะนันท์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจอำเภอท่าศาลา รองประธานคณะทำงานฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ ร่วมประชุมเพื่อติดตามกำกับดูแลร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หอพักเอกชนและร้านค้าผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อย สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย น่าอยู่ในพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย

 

ประมวลภาพ


TOP