ข่าวการศึกษา

นักศึกษาร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ส่วนกิจการนักศึกษาร่วมกับอำเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการนครปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ทุกวัน ทุกวัยปลอดภัย 100 % โดยมีนายรังสรรค์ รัตนสิงห์ นายอำเภอท่าศาลา เป็นประธานปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์นักศึกษาและประชาชน ออกจากสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ผ่านเข้ามาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สิ้นสุดที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าศาลา มีผู้เข้าร่วมประมาณ 300 คน

ประมวลภาพ

TOP