ข่าวการศึกษา

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00- 12.30 น. ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามลิงค์

http://sichon.wu.ac.th/source/detail.php?newss_id=1006&paths=graduate

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sichon.wu.ac.th/source/detail.php?newss_id=1006&paths=graduate

TOP