ข่าวทั่วไป

ขอเชิญสมัครคอร์สอบรม 4 วัน สร้างนักศึกษาวลัยลักษณ์เป็นเจ้าของธุรกิจเทคโนโลยี (R2M)

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกสำนักวิชา สมัครคอร์สอบรม 4 วัน สร้างนักศึกษาวลัยลักษณ์เป็นเจ้าของธุรกิจเทคโนโลยี (R2M)

-คอร์สอบรม 4 วัน สอนอะไรบ้าง ??

สำหรับคอร์สนี้ เราแบ่งออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกเราเริ่มจากการทำความเข้าใจให้กับผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพของการทำธุรกิจด้านเทคโนโลยี โมเดลที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างไร เราจะเริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจได้อย่างไร จากนั้นจะเข้าสู่หัวข้อบรรยายเรื่อง กลยุทธ์ทางธุรกิจ พร้อมกับกิจกรรม workshop ต่อด้วย การเงินและการวางแผน พร้อมกับ workshop และเพิ่มเติมในส่วน การตลาดสำหรับผู้ประกอบการใหม่

ช่วงที่สอง เราจะมารู้จักการใช้เครื่องมือ Business Model Canvas เพื่อใช้ในการวางแผนธุรกิจ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Start Up) พร้อมกับกิจกรรม workshop ต่อด้วยเทคนิคการนำเสนอ เพื่อฝึกทักษะการเจรจาและการนำเสนอเฉพาะเนื้อหาที่น่าสนใจ

-วิทยากรและอาจารย์ผู้สอนมีไครบ้าง ??

ผศ.ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ดร.อัยยพร ขจรไชยกุล ที่ปรึกษาและนักบริหารการตลาด
อาจารย์มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี
คุณอรนุช เลิสสุวรรณกิจ ผู้ร่วมก่อตั้ง thumbsub.in.th เว็บข่าวด้านธุรกิจดิจิตอลและสื่อผู้สนับสนุนด้าน Tech Startup รายแรกของประเทศไทย
-จัดที่ไหน วันที่เท่าไหร่ ??

เราแบ่งกิจกรรมออกเป็นสองช่วงดังนี้

ช่วงแรก วันเสาร์ที่ 28 พฤษจิกายน 2558 และ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษจิกายน 2558 ณ อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ช่วงที่สอง วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 และ วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 ณ ภูผาและลำธารรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรม ต้องทำอย่างไรบ้าง ??

1.ต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รับทุกสำนักวิชา

แจ้ง ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail ตามแบบฟอร์มในเว็บไซด์อุทยานวิทยาศาสตร์


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/?p=498

TOP